e-commerce dla systemu RAKSSQL
Demo on-line
RAKSSQL e-commerce pudełko góra
RAKSSQL e-commerce pudełko

Do uruchomienia plików PHP zabezpieczonych encoderem SourceGuardian wymagany jest moduł ładujacy - loader. Moduł loadera jest aplikacją bezpłatną, dostępną dla większości systemów operacyjnych. Poniżej został opisany sposób "ręcznej" instalacji loadera.

UWAGA - SourceGuardian Loader jest dystrybuowany w dwóch wersjach - DEMO oraz FULL - w zależności od sposobu zakodowania plików PHP należy uruchomić odpowiednią wersję loadera.

Jak zainstalować loader ?


Ręczna instalacja

Do ręcznej instalacji loadera wymagany jest zainstalowany system operacyjny, serwer WWW z obsługą PHP. Instalacja oraz konfiguracja loadera wymaga dostępu do systemu oraz pliku konfiguracyjnego PHP - php.ini

W pierwszej kolejności należy sprawdzić wersję PHP, która została zainstalowana na serwerze np. przy pomocy phpinfo() oraz ustawienia modułu Thread Safety.
Następnie skopiować najnowszą wersję loadera przeznaczoną dla zainstalowanego systemu na serwerze do katalogu zawierającego rozszerzenia php (extension_dir).
Loadera należy pobrać ze strony producenta: http://www.sourceguardian.com/ixeds/
Ostatnią czynnością jest wpisanie odpowiedniej linijki w pliku konfiguracyjnym php.ini zawierającą informacje o miejscu instalacji loadera oraz jego nazwie.

Przykłady:


UWAGA !

W przypadku instalacji loadera dla systemu UNIX/LINUX w katalogu rozszerzeń (extension_dir) PHP - w większości przypadków nie ma potrzeby wpisywania pełniej ścieżki miejsca instalacji.

Poniżej przedstawiono przykłady, które nie są jedynymi możliwymi sposobami uruchomienia loadera.


extension=/<path>/ixed.4.3.lin # dla Linux, non thread safe, PHP 4.3.x
extension=/<path>/ixed.5.0.0.lin # dla Linux, non thread safe, PHP 5.0.0
extension=/<path>/ixed.5.0.1.lin # dla Linux, non thread safe, PHP 5.0.1
extension=/<path>/ixed.5.0.2.lin # dla Linux, non thread safe, PHP 5.0.2
extension=/<path>/ixed.5.0.lin # dla Linux, non thread safe, PHP 5.0.3+

extension=/<path>/ixed.5.0.0ts.lin # dla Linux, thread safe, PHP 5.0.0
extension=/<path>/ixed.5.0ts.lin # dla Linux, thread safe, PHP 5.0.3+

extension=/<path>/ixed.4.3.fre # dla FreeBSD, non thread safe, PHP 4.3.x
extension=/<path>/ixed.4.3ev.fre # dla FreeBSD, PHP 4.3.x, evaluation version

extension=<drive>:\<path>\ixed.4.3.win # dla Windows, PHP 4.3.x
extension=<drive>:\<path>\ixed.5.0.2.win # dla Windows, PHP 5.0.2
extension=<drive>:\<path>\ixed.5.0.win # dla Windows, PHP 5.0.3+

Po wpisaniu odpowiedniej linijki w pilku php.ini należy wykonać restart serwera WWW i sprawdzić przy pomocy phpinfo() obecność SourceGuardian w systemie.


Jeżeli występują problemy z instalacją loadera zalecamy skorzystanie ze skryptu weryfikującego instalację. Skrypt jest również runtime helpem.


powiadomienia SMS, centrum SMS

Każdy z modułów RAKSSQL e-commerce może być skonfigurowany z usługą powiadamiania klientów o operacjach związanych z zamówieniami przez krótkie wiadomości tekstowe SMS na telefon komórkowy. W Panelu Administracyjnym dodaliśmy opcję bezpośredniego wysyłania SMS'ów do kontrahenta. Powiadomienia mogą być skonfigurowane z dedykowaną platformą do masowego wysyłania SMS lub z telefonem w sieci PLAY.

Płatności on-line, platnosci.pl
Platnosci.pl - to system adresowany do wszystkich serwisów o charakterze eCommerce, które dla swojej aktywności wymagają profesjonalnych rozwiązań płatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie, tak aby klienci odczuwali pełen komfort i wygodę.

Główna | Do góry | Powrót | Kontakt | Zamówienie | Logowanie dla partnerów | Mapa witryny | Forum
Copyright © 2007-09 Solution-4u.com, rakssql.info. Wszelkie prawa zastrzeżone.
| Psychoterapia | Firebird | Ec2
solution-4u.com raksSQL